Hàn Quốc tiếp tục là nước có tốc độ internet nhanh nhất thế giới

Hàn Quốc tiếp tục là nước có tốc độ internet nhanh nhất thế giới

Nhìn chung, top 10 nước/khu vực có tốc độ kết nối internet nhanh nhất thế giới dựa trên nghiên cứu của Akamai không hề có một cái tên nào mới so với hồi năm 2013, có chăng chỉ là sự xáo trộn vị trí lẫn nhau. Hàn Quốc vẫn là nước có tốc độ internet nhanh nhất thế giới, và vượt trội so với hai người bám đuổi phía sau là Hồng Kông và Nhật Bản. Những nước còn lại trong bảng xếp hạng trên đều thuộc khu vực có đời sống cao ở Bắc Âu.

Trong tuần qua, Akamai, công ty công nghệ vi tính nổi tiếng của Mỹ, đã chính thức công bố bản báo cáo hàng quý về tình trạng internet toàn cầu với những số liệu về quý 4 năm 2014. Cụ thể, tốc độ kết nối trung bình toàn cầu đã tăng trưởng 20% lên 4,5 Mbps trong quý 4 năm 2014 so với cùng kỳ năm ngoái. Đồng thời, nhu cầu internet mobile tiếp tục tăng cao, với lưu lượng dữ liệu tăng 54% trong năm vừa qua.

Bản báo cáo của Akamai cho thấy rằng, có 132 nước trên thế giới đã gia tăng tốc độ kết nối internet trung bình trong năm 2014, từ rất nhỏ ở mức 0,3% ở Morocco (2,4 Mbps) cho đến 146% như ở Congo (1,3 Mbps). Chỉ có 10 nước đã bị giảm tốc độ kết nối trung bình trong năm 2014, vơi tỷ lệ từ 1,7% ở Paraguay (1,4 Mbps) đến 47% ở Sudan (1,0 Mbps).

Top

Top 10 nước/khu vực có tốc độ kết nối internet trung bình nhanh nhất thế giới

Như ta có thể thấy bảng xếp hạng trên, 8 trong top 10 nước/khu vực có tốc độ internet nhanh nhất thế giới đều đã tăng trưởng hai chữ số trong năm 2014 so với năm 2013, nhưng chỉ có 6 nước là đạt trưởng từ quý 3 sang quý 4 năm 2014.

Nhìn chung, top 10 nước/khu vực có tốc độ kết nối internet nhanh nhất thế giới dựa trên nghiên cứu của Akamai không hề có một cái tên nào mới so với hồi năm 2013, có chăng chỉ là sự xáo trộn vị trí lẫn nhau. Hàn Quốc vẫn là nước có tốc độ internet nhanh nhất thế giới, và vượt trội so với hai người bám đuổi phía sau là Hồng Kông và Nhật Bản. Những nước còn lại trong bảng xếp hạng trên đều thuộc khu vực có đời sống cao ở Bắc Âu.

Ảnh

Ảnh minh họa

Ngoài ra, độ bao phủ internet băng thông rộng toàn cầu với tốc độ từ 4 Mbps trở lên đã giảm nhẹ 0,7% trong quý 4 năm 2014 (nhưng vẫn tăng 20% so với năm 2013) xuống còn 59%. Đối với băng thông internet tốc độ cao từ 10 Mbps trở lên, độ bao phủ đã đạt 24% và tăng 2,9% so với quý 3/2014 và tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.